Sajtószakszervezet

...mert a nyitottság számít

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Home Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány S. O. S. Mérlegen a Vasvári Alapítvány

S. O. S. Mérlegen a Vasvári Alapítvány

E-mail Nyomtatás PDF

 

Az idén negyedszázados alapítványunk történelmében már alkalmaztuk egyszer ezt a vészjelzést, s meglehetősen jó emlékek fűznek hozzá. Néhány évvel azután, hogy a Sajtószakszervezet életre keltette a nehéz helyzetbe kerülő kollégákon segíteni szándékozó és tudó független alapítványát, kimerülni látszottak azok a források, amelyek biztosították, hogy a szándék mellett a tudás is megmaradjon. Akkor még a Sajtószakszervezet Tagjainak Önsegélyező Alapítványa nevet viselő független jogi személyiségű szervezetünk és az alapító szakszervezet a sokatmondó S.O.S. Gála címmel invitálta színvonalas műsoros vacsorára a kollégákat, a szerkesztőségek, kiadók vezetőit, a baráti cégek igazgatóit, a sajtó barátait. Akadt, aki ellenszenvvel fogadta a szokatlan, amerikaias „ízű” rendezvényt, de a meghívást elfogadók megtöltötték a Vigadó dísztermét és az úgynevezett „vacsoramegváltások” adományaiból egy este több mint egymillió forinttal gyarapodott (1993!) a kassza, amelyből munkanélkülivé váló újságírókat, nyugdíjba kerülő vagy nehezebb helyzetű szerkesztőségi, kiadói dolgozókat tudtunk támogatni.

A források most is kiapadóban vannak. Ezt tükrözi az a mérleg, amit az alapító jóvoltából ezentúl a Sajtószakszervezet honlapján – ezzel törvényi kötelezettségünket is teljesítve – évről évre közzé teszünk. Most „Gálát” nem szándékozunk rendezni, de a címével jelezni kivánjuk, hogy ugyanúgy apadóban vannak a forrásaink, mint akkoriban. És ugyanabban reménykedünk, mint az S.O.S.- jelzés idején: az 1998. óta Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány nevű közhasznú szervezetünk iránti érdeklődés felkeltésében, szolidaritási kasszánk feltöltésében.

Eddig is eleget tettünk azon kötelességünknek, hogy évről évre beszámoljunk a nyilvánosságnak arról, mire is költjük az adományokat, különösen a személyi jövedelemadó 1 %-ából az adózók által nekünk juttatott összegeket. Az éves mérlegek közlésével ezentúl e honlapból széles körben értesülhetnek tevékenységünkről.

Ahogy a számokat, adatokat elnézzük, nem vagyunk egész biztosak benne, hogy az „átlagolvasó” eligazodik köztük. A Sajtószakszervezet legfőbb döntéshozó szerve, a választmány tagjai ülésen elemzik a saját – természetesen jóval terjedelmesebb – kimutatásaikat. Mi most a sajátjainkhoz adunk így, bevezetőként néhány „mankót”.

A legfontosabb talán az, hogy a szolidaritási alap lényegében három fő elemből áll: az alapító befizetéseiből, az alapszervezetek, szakszervezeti tagok „önsegélyzéséből”, adományaiból, valamint az adózók személyi jövedelemadójukból felajánlott l %.-aiból. Az alapító 1994 óta a központba beérkezett szakszervezeti tagdij 5 %-ával adja meg ehhez az alapot. Sajnos ez a múlt években finoman szólva sem emelkedett, hiszen a létszámleépítések során szakszervezeti tagjaink sem menekülnek meg a felmondástól. Úgy is mondhatnánk: éppen azoknak a száma nő, akik joggal várhatnák tőlünk a támogatást. Az ezt közlő számok magukért beszélnek.

Kiadásaink természetesen az alapcélok teljesítését szolgálják. A személyi jövedelemadó 1 %-aiból átutalt összeggel el kell számolnunk, s kuratóriumi döntésünk alapján évről évre ugyanazon szempontok alapján itéljük oda a segélyeket: az idős korú kisnyugdíjasok és a fiatal többgyermekes családok a „célszemélyek”. Nem mintha a többi pénzből is zömmel nem nekik jutna nagyobb támogatás. A harmadik segélyezett kategória a munkanélkülivé válók köre, akiknek az átmeneti nehézségek leküzdéséhez igyekszünk szerény támogatást nyújtani. Az is természetes, hogy egy független jogi személyiségű szervezetnek önálló gazdasági tevékenységet kell folytatnia, amihez működési költségek társulnak. Arra vigyázunk, hogy e költségek bármilyen kevés is egy-egy évben a „bevétel”, semmiképp se lépjék túl a törvényes határt.

Aki az iden közölt tavalyi számokon, adatokon átrágja magát, az megérti azt a három betűt e cikk címében.

Baktai György, az alapítvány kuratóriumának elnöke

A Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány 2014. évi mérlegét ide kattinva találja.

 

A mérleget ide kattintva nézheted meg.

Módosítás dátuma: 2015. június 25. csütörtök, 06:22