Sajtószakszervezet

...mert a nyitottság számít

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Home Sajtóvilág-tallózó Bélyegsarok Önkorlátozásra intő ünnep

Önkorlátozásra intő ünnep

E-mail Nyomtatás PDF

A művészet akkor hat igazán, ha valamit pótol abból, ami hiányzik az adott korból. Szent Ferenc üzenete ma azért igazán aktuális, mert az ember, ez a csúcsragadozó nem képes az önkorlátozásra. Én éppen a letisztultságot, a szerénységet szerettem volna üzenni ezzel a grafikámmal – nyilatkozta Domé Eszter. Ő tervezte az egyik legszebb és legtartalmasabb idei magyar bélyeget, a ferences rend megalakulásának nyolcszázadik évfordulóját köszöntő százforintos címletet.

Hajlamosak vagyunk talán azt hinni, hogy egy bélyeg megtervezése rutinfeladat az iparművész számára; egy pályázat, ahová ezerféle postai és egyéb szabálynak megfelelő rajzát beadja, pályadíjat remélve. Akad ilyen eset is, de Domé Eszter mostani találkozása jóval sokrétűbb a hétköznapian csak madárbarátnak tartott szenttel. No nem tagja ő a női tagozatnak, a klarisszák rendjének, de legfőbb hitének a természetet tartja. Ahogy mások korábbi évszázadok hőseit formálják a maguk képére, ő, mióta az eszét tudja, a természetből olvassa ki a tanításokat: „elementárisan aggódom a természet rendjéért”. Diplomamunkáját mestere, Zsótér László örömére még a rendszerváltás előtt, amikor nem volt ez divat, a környezetvédelemnek szentelte. Hiszi, hogy minden benne van a természetben, ami az élethez kell, s a bennünket körülvevő világ legfőbb eleme az önszabályozás, amelyet még nem sikerült igazán eltanulnunk. Szent Ferenc persze abszolútum, véglet, így számunkra utolérhetetlen – vallja a művész –, de a szerénységet, az átélést, ami tartalmassá teszi az életet, tanulnunk kell tőle. Alázatnak is nevezhetjük a tananyagot, ha nem a szolgalelkűségre gondolunk, hanem a tiszteletre a másik ember, a fa, a madár, a táj iránt. Feladatunk a feloldódás, az értő és figyelmes megélés.

Domé Eszter épp ezért a másnak mutatkozás, a sznobság elleni üzenetnek is tekinti bélyegét, amelynek kilenc szelete közül a bal felsőn ábrázolta a világi javak megtagadását, a pillanatot, amikor Ferenc a ruhákat visszaadta kereskedő apjának. Az ugyancsak sárga-arany tónusú jobb felső szeleten a természetközeliség, a bal alsón a jóság másik jele, a tövistelen rózsa (a szeplőtelen fogantatás) látható, míg a jobb alsón egy magyar vonatkozású szerzetesrendi kézirat szimbolikus utalás a ferencesek írásba foglalt intelmeire. Belső perforáció tagolja – kék színnel is kiemelt – kereszt formára a bélyegképet, melynek közepén Ferenc alakja és a rend jelvénye látható, oldalt pedig az assisi kápolna és a rendalapító követője, Szent Klára.

A grafikusművész szerint átélhető üzenetet kell hordoznia az ünnepnek, ennek az évfordulónak is, ami nem más, mint a boldogság elsikkasztásának tilalma és egyúttal a mértéktartás szüksége. Domé Eszter örül, hogy köze lehetett ehhez a témához, átérezte, és boldogan azonosult a feladattal. Inspiráló volt számára ennél a bélyegtervezésnél is az a kreatív és intelligens közeg, amelyik a posta bélyegüzletágának munkatársai körében fogadta. Az Ordo Fratrum Minorum felirathoz illő betűtípust választott a bélyegre: kicsit archaizáló, de mégis modern változatot, keresztet formázó t betűvel, ötször négy centiméteres kisgrafikai remekbe.