Sajtószakszervezet

...mert a nyitottság számít

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Nemzeti üzenet

E-mail Nyomtatás PDF

Az ország határain kívül rekedt vagy külföldre menekült magyarok évtizedeken át a bélyeget nézték meg először a hazájukból érkező levélen, csak azután olvasták a rokoni, baráti sorokat. Vérmérséklet szerint bosszankodtak, búslakodtak vagy mosolyogtak a szülőföld miniatúrába zárt üzenetei fölött. Aki csak tehette, történelmi vagy földrajzi tárgyú bélyeget ragasztott a távolba szánt borítékra. Többnyire persze a városi ember jutott hozzá ilyenekhez, hiszen a falusi postákon szinte kizárólag csak a közlekedésről, a munkáról és a kommunista élharcosokról lehetett címleteket vásárolni. Az ügyesebbje így aztán belépett a bélyeggyűjtő körbe, és ott minden újdonságot megkapott postatisztán, s időnként szép tájainkról, nemzeti hőseinkről készült kisgrafikákat illeszthetett levelére.

Ma sincs ez másként: nemzeti illendőség dolga a bélyeges üzenet. Még akkor is, ha nagy pénzért vett idegenek sikerével büszkélkedni bevett szokás a sportvilágban, ha voltak is politikusok, akik azon fáradoztak, hogy a nemzeti összetartozásról tartott népszavazás ne kapjon elegendő igen voksot, és még akkor is, ha a modernitás a bélyeg ellen fordult: értéknyilvánító bélyegzővé próbálja „ésszerűsíteni” azt.

Szerencsére a magyar posta figyel a közös értékekre, és minden évben sok olyan címletet ad ki, amelyre ráirányul a világban szétszórt magyarok szeme, 650 éves Képes Krónikáról négyszáz forintos, aranyszínű fóliával nyomtatott bélyeget, majd augusztusban a Szent Korona zománcképeiről három háromszáz forintos címletet tartalmazó blokkot bocsátott ki. Tények és legendák kavarognak mindkét becses emlékünk körül, van azonban egy közös száluk. Ebből a krónikából tudjuk, hogy „Magyarország angyal adta koronájának” tekintették már Bajor Ottó idején ezt a drága kincset, amelyet csobolyóba rejtettek az osztrák herceg elől. A magyarok régi és legújabb cselekedeteiről írott krónika 147 miniatúrája közül az látható a bélyegújdonságon, amelyiken Géza és László a szarvast követve templomhelyet talál. A Korona képeiről ez már a negyedik (és egyben sorozatzáró) blokk: 2005-ben hat, 2006-ban hét, tavaly három illusztrációt jelentettek meg a bélyegképeken. Az idei blokk is három címletet hordoz magában – mint korábban, most is a koronázási palást egy részlete a háttér –, ezúttal Szent Damján, Szent Demeter és Gábriel arkangyal zománcképeivel.

Az államiságunk folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklye akkor is minden magyar jelképe, ha vannak, olyanok akik már csak „egy szerencsétlen sorsú ékszert” látnak benne.

A blokk, illetve a bélyegek magas névértéke arra nem igazán alkalmas ugyan, hogy közönséges levél bérmentesítésére szolgáljon, de lehetnek olyan alkalmak, amikor megéri a „felülfizetés”.